شفافیت بیشتر در کسب و کار

مقایسه دریافتی با همکاران

موقعیتهای شغلی بهتر

سوال دارید یا چیزی از قلم افتاده ؟

به hi@kompare.ir ایمیل بزنید.

حریم شخصی


ما در کامپیر معتقدیم سیستم حقوق و دستمزد باید شفاف باشه تا هر کسی بدونه در صورت انجام چه کاری چقدر باید دریافت کنه. کامپیر تنها با این هدف درست شده. به همین دلیل ساده:
  • شما برای ثبت اطلاعات در کامپیر نیازی به ثبت نام ندارید.
  • کامپیر هیچ سوالی راجع به اطلاعات شخصی شما مثل اسم و فامیل و ... از شما نمی‌پرسه.
  • کامپیر هیچ اطلاعات شخصی از شما نداره که بخواد اونها رو به دیگران بفروشه.